KOBİ’LERİN AVANTAJLARI ve DESTEK

 

 screenshot_1

 screenshot_19

 

KOBİ’LERİN AVANTAJLARI ve DESTEK    

PROGRAMLARI

Günümüz de küçük ve orta ölçekli işletmelerin önemi   küreselleşme süreciyle  birlikte  artmaya başlamıştır. Bu işletmeler,  KOBİ olarak adlandırılmaktadır. 1980’lerden sonra, AB’ye uyum çalışmalarının başlamasıyla,  KOBİ’lerin küresel dünyada   ve sosyo ekonomik piyasada sahip oldukları önemin farkına varılmıştır. Ekonomik dalgalanmalar sonrasında büyük işletmeler entegrasyon sorunu yaşarken, KOBİ’ lerin  hızlı strateji ve esnek  yönetim anlayışıyla değişimlere çok çabuk uyum sağlayabilmeleri, onların başarılı olmasını sağlamış ve sağlamaya devam edecektir.

KOBİ’ler  250’den daha az eleman çalıştıran ve yıllık mali bilançosu 40.000,00 TL     tutarını aşmayan, küçük veya orta büyüklükteki işletmelerdir.

KOBİ’ler  üç sınıfa ayrılmaktadır.

1)Mikro Ölçekli Kobi:

Çalışan sayısı 10’dan az, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu toplamı 1 milyon TL veya daha az,

2) Küçük Ölçekli Kobi:

Çalışan sayısı 50’den az yıllık net satış hasılatı veya yıllık mali bilanço toplamı 8 milyon TLveya daha az,

3) Orta Ölçekli Kobi:

Çalışan sayısı   250’den az,  yıllık net satış hasılatı veya yıllık mali bilanço toplamı 40 milyon TL veya daha az   olarak sınıflandırılırlar.

KOBİ’lerin ülke ekonomisini  canlı tutan  işletmeler olduğunu vurgulamak isterim. Kobi’ler kısıtlı sermaye ve pazarlama olanaklarına sahip olmalarına rağmen pazarlama, üretim ve hizmet alanında büyük işletmelere göre  daha  esnek olurlar. Pazarı daha iyi tanırlar. Bu yüzden değişikliklere ve gelişmelere daha hızlı bir uyum sağlayabilirler. KOBİ’ler aynı zamanda  istihdam sağlama potansiyeline sahip, istihdam yaratma gücü yüksek işletmelerdir. KOBİ’lerin avantajlarından biraz daha bahsedicek olursak, işveren ve çalışan arasında doğrudan bir ilişki vardır. Kriz zamanlarında küçük işletmeler çalışanlarını daha fazla işyerinde tutma  politikasına girişirken, büyük işletmeler işçi çıkarmaya yönelirler. Müşteri ile de yakın  ilişkide oldukları için onların isteklerine kısa sürede dönüş yapabilmektedirler.

Türkiye’de   KOBİ’lerin gelişmesine ve çoğalmasına yönelik birçok destek programları  ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır.

Birçok kurum KOBİ’lere birçok açıdan destek sağlamaktadır.

KOSGEB tarafından verilen ve Kobiler tarafından en fazla kullanılan KOBİ destek programları;

 

 • Girişimcilik Destek Programı
 • Kobi Proje Destek Programı
 • Ar-Ge İnovasyon Ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı
 • Genel destek programı

 

Bunların dışında TÜBITAK tarafından Kobi’lere özel bazı destek programları geliştirilmiştir.

 • Kobi Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
 • Üniversite – Sanayi İşbirliği Programı

Ayrıca   Kalkınma  Ajansları tarafından da çeşitli KOBİ destek programları mevcuttur.

 • Doğrudan Finansman Desteği,
 • Teknik Destek Programı
 • Doğrudan Faaliyet Destek Programı
 • Faiz Desteği ve Faizsiz Kredi Desteği
 • Güdümlü Proje Desteği

KOSGEB’LE İŞLETMESİNİ KURDU, TÜRK HAVA YOLLARI’NIN TEDARİKÇİSİ OLDU!

2011 yılında   KOSGEB  ve Gebze  Ticaret Odası işbirliği ile düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik  Eğitimini  başarı ile tamamlayan Kadın Girişimci Filiz Akkaş, Havacılık, Demiryolları  ve Savunma  Sanayinde  kullanılan katma değeri yüksek ürünlerin imalatını yapmak üzere  KOSGEB’in Girişimcilik  desteği ile işletmesini kurdu.

KOSGEB’in Genel Destek Programı’ndan da faydalanan işletme kısa bir süre sonra kurumsallaşma adına KOSGEB’e sunmuş olduğu KOBİ Proje Destek Programı kapsamındaki proje ile kurumsal alt yapısını   geliştirdi. Ar-Ge ve inovasyon üzerine yoğunlaşan işletmenin  KOSGEB’e sunmuş olduğu Ar-Ge  projesi de kabul edilmiş ve Ar-Ge çalışmalarına KOSGEB’in Ar-Ge, inovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı ile devam ediyor.

3 Personel ile Başladı, 30 Personel İstihdam Kapasitesine Ulaştı.

Mapsis Metal, 2011 yılında 3 kişi ile 350 alanda  işe başladı. Kurumsallaşma ve sürekli büyümeyi hedef alan işletme, işletme içi kalite eğitimlerinin yanı sıra, Gebze Ticaret Odası ile UMEM kursu oluşturarak kendi iş yeri için yetiştirdiği CNC operatörü personelleri ile kısa sürede üretiminde önemli artış sağladı.

(http://www.girisimhaber.com/post/2016/10/05/KOSGEBle-Isletmesini-Kurdu-Turk-Hava-Yollarinin-Tedarikcisi-Oldu.aspx )

En büyük projelerin küçük adımlarla başlıyacağını unutmayalım. Şartlarımız ne olursa olsun “KOBİ” olarak başlangıcı  yapmak, hem riskin azalmasını hem de bu yolda başarılı olmayı kolaylaştırır. Ve tabiki işletme tipine uygun   yönetimi benimseyen yönetici, işletmeyi başarıya taşıyacaktır.