ERASMUS + SEKTÖREL BECERİ ORTAKLIKLARI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

Son Başvuru tarihi:2 Mayıs 2017

ERASMUS + Sektörel Beceri Ortaklıkları Proje Teklif Çağrısı amacı;

  • Sektörel Beceri Ortaklıkları, belirli bir sektörde bir veya birden fazla mesleki alana ilişkin beceri uyuşmazlıklarının ve ihtiyaçlarının giderilmesini amaçlamaktadır. Ortaklıklar, bunu mevcut ve gelişmekte olan sektör-spesifik işgücü  piyasası  ihtiyaçlarını belirleyerek ( talep tarafı) bu ihtiyaçlara cevap verebilirliğini güçlendirerek başaracaklardır. Beceri ihtiyaçlarına ilişkin kanıtlara dayanarak Sektörel  Beceri Ortaklıkları, ulusötesi (transnational) mesleki eğitim içeriğinin geliştirilmesi ve uygulanmasını desteklemektir.
  • Stratejik sektörel işbirliği için Sektörel Beceri Ortaklıkları, sektör –spesifik genel büyüme stratejisini desteklemek üzere beceri arzı ve talebini eşleştirmek için somut eylemler tanımlayacak   ve geliştirecekir.

 

 

http://hibeinfo.com/erasmus-sektorel-beceri-ortakliklari-proje-teklif-cagrisi/

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir