Açık Çağrılar

 

 “Ortak güvenliğe destek”

“Ekonomik refahın güçlendirilmesi”

“Türk-Amerikan ortak değerlerinin sağlamlaştırılması”

 Amerikan Büyükelçiliği

The U.S. Embassy Grants Program
2 Temmuz 2018

ABD Büyükelçiliği,  “Ortak güvenliğe destek”, “ekonomik refahın güçlendirilmesi” ve “Türk-Amerikan ortak değerlerinin sağlamlaştırılması” olarak üç ana kategori altında yeni hibe çağrısına çıkmıştır. Kâr amacı gütmeyen örgütler ve aktivistlerin başvuru yapabildiği hibeye; kâr amacıyla çalışan şirketler, belediyeler, kamu kurumları başvuruda bulunamamaktadır.

Hibe ile ilgili sorularınız için GrantsTurkey@state.gov adresine 13 Haziran 2018 tarihine kadar e-posta atabilirsiniz.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

AB’nin  Beceri Kazandırma Yolları politikasının uygulanmasında beceri ölçümlerinin yaygınlaştırılmasına destek  Avrupa Komisyonu  İstihdam ve Sosyal Yenilik (EaSI) Programı  6 Temmuz 2018  Temmuz 2018 EaSI Programı kapsamında “AB’nin  Beceri Kazandırma Yolları politikasının uygulanmasında beceri ölçümlerinin yaygınlaştırılmasına destek” konulu Teklif Çağrısı yayımlanmıştır.Teklif çağrısının amacı, “Beceri Kazandırma Yolları” başlıklı Konsey Tavsiye Kararının etkin şekilde uygulanmasının desteklenmesi ile düşük vasıflı yetişkinlerin yazın yeteneği, matematiksel beceriler ve dijital becerilerinin geliştirilmesi için gerekli beceri ölçümlerinin yaygınlaştırılması için ulusal ve/veya bölgesel otoroitelerin desteklenmesidir.

Katılımcı ülkelerde düşük vasıflı yetişkinlerin beceri ölçümlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik projelerin destekleneceği teklif çağrısının toplam bütçesi 1,5 milyon Avro’dur. Her bir proje için en az  250 bin Avro hibe desteği sağlanması öngörülmektedir.

Ülkemizden, yetişkinlerin becerilerinin geliştirilmesi alanında sorumlu kamu kurumları esas veya eş başvuru sahibi; söz konusu alanda çalışan özel hukuk tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ise eş başvuru sahibi olarak katılım sağlayabilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Yenilikçi Eğitim Ağları Proje Çağrısı

 TÜBİTAK

Yenilikçi Eğitim Ağları (Innovative Training Networks–ITN)-

2018-2020 Marie S. Curie Çalışma Programı

15 Ocak 2019 13 Eylül 2018 tarihinde çağrısı açılacak olan ve 15 Ocak 2019 tarihine kadar proje önerilerinin sunulabileceği Ufuk2020 MSCA Yenilikçi Eğitim Ağları (Innovative Training Networks-ITN) programı için hazırlanmakta olan bir proje önerisine ortak olabilecek petrol ve gaz sektöründe risk yönetimi konularını çalışan KOBİ’ler aranmaktadır.

MSCA ITN projeleri en az 1 araştırmacıyı (henüz kariyerinin başlangıcında olup doktorasını tamamlamamış ya da 4 yıldan az deneyimi olan) istihdam etmeyi gerektirmektedir. Ortak olmayı planlayan KOBİ’ler için detaylı bilgi https://h2020.org.tr/tr/h2020/marie-curie/itn

Erasmusdays Etkinlikleri için Açık Çağrı Türkiye Ulusal Ajansı Erasmusdays 12-13 Ekim 2018 İlki 2017 yılında düzenlenen “Erasmusdays” Avrupa feslivalinin ikincisi 12-13 Ekim 2018 tarihlerinde 20 farklı ülkede eş zamanlı etkinliklerle gerçekleştirilecektir. Erasmusdays 2018 etkinliği ile Erasmus+ yararlanıcılarının yanısıra uluslararası hareketlilik ve Avrupa vatandaşlığı ile ilgili tüm paydaşların bir araya getirilmesi hedeflenmektedir.

Erasmus+ hakkında farkındalık yaratmak ve Erasmus+ proje sonuçlarının paylaşılmasına yönelik:

>Her kesimden Erasmus+ yararlanıcısı projelerinin sonuçlarını ve etkinliklerini paylaşmaya davet edilmektedir. Proje sahibi her kurum kendi etkinliğini planlayabilecektir.
>Potansiyel yararlanıcıların ve Erasmus+ yararlanıcılarının sivil toplum ile birlikte deneyimlerini paylaşabilecekleri etkinlikler planlanabilecektir.
>Etkinlikler; seminerler, ortak toplantılar, fotoğraf sergileri, konserler, tarihi ve turistik ögeleri kullanarak yapılan görsellik çalışmaları gibi geniş bir yelpazede planlanabilecektir.

Bu doğrultuda, 12-13 Ekim 2018 tarihlerinde Erasmusdays kapsamında ülkemizde etkinlik düzenlemek isteyen tüm yararlanıcı kurum ve kuruluşlarımızın etkinliklerini www.erasmusdays.eu adresine girmeleri beklenmektedir. İlgili adresten haritaya kendi kurumunuzun adıyla birlikte etkinliğinizi girmenizin projenizin ve kurumunuzun görünürlüğününe katkı sunacağıdeğerlendirmektedir. Ayrıca, Erasmusdays faaliyetlerinize ilişkin görsel kitin de yer aldığı fotoğraflarınız Türkiye Ulusal Ajansı sosyal medya ve internet sayfası üzerinden de yayınlanabilecektir.

Tüm yararlanıcılarımız 12-13 Ekim 2018 tarihlerinde Erasmusdays kapsamında etkinlikler gerçekleştirmeye davetlidir. Sorular ve etkinlik fotoğraflarınız için iletisim@ua.gov.tr adresini kullanabilirsiniz.

Ortak Sorunlar-Paylaşılan Çözümler  Avrupa Ekonomi Alanı  Bölgesel İşbirliği İçin Avrupa Ekonomik Alanı ve Norveç Hibeleri  1 Temmuz 2018  

AEA ve Norveç Hibeleri kapsamında, sınır ötesi ve bölgesel işbirliğini desteklemek amacıyla “Ortak Sorunlar-Paylaşılan Çözümler” başlıklı yeni bir hibe çağrısı açılmıştır.

Hibe programı kapsamında aşağıda belirtilen alanlarda bilgi ve iyi örneklerin paylaşımı ile kapasite geliştirme projeleri desteklenecektir:

Yenilikçilik, Araştırma, Eğitim ve Rekabet Edebilirlik,

Sosyal İçerme, Genç İstihdamı ve Yoksullukla Mücadele,

Çevre, Enerji, İklim Değişikliği ve Düşük Karbon Ekonomisi,

Kültür, Sivil Toplum, İyi Yönetişim, Temel Haklar ve Özgürlükler,

Adalet ve İçişleri.

Programın ilk çağrısının bütçesi 15 milyon avro olup her bir projenin bütçesi 1 milyon avrodan az olmayacaktır. Son başvuru tarihi 1 Temmuz 2018 olan çağrı kapsamındaki projelerin 2019’da başlaması beklenmektedir. Detaylı bilgi

M-ERA.NET II (From Materials Science And Engineering To İnnovation For Europe) 2018 Avrupa Birliği Komisyonu Ufuk2020 10 Temmuz 2018 M-ERA.NET II (From materials science and engineering to innovation for Europe) 2018 Proje Çağrısı açıldı. Proje ön başvurularının 12 Haziran 2018 Brüksel saati ile 12.00’a kadar yapılması ve Türkiye’den katılan firmalar tarafından 10 Temmuz 2018 Türkiye saati ile 17.00’a kadar TÜBİTAK’a ön kayıt başvurusunun gerçekleştirilmesi gerekiyor. Söz konusu proje çağrısına en az 2 farklı ülkeden 3 katılımcıyı içeren tüm konsorsiyumlar katılabilecektir. Konsorsiyumların, farklı ülkelerden bölgesel veya ulusal bazda araştırmalara destek veren kuruluşlardan oluşması gerekmektedir.

M-ERA.NET II Avrupa ülkeleri arasında malzeme bilimi ve mühendisliği konularında güçlü araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması amacıyla Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından Ufuk2020 kapsamında desteklenen bir ERA-NET Cofund projesi olup projede, Türkiye’yi TÜBİTAK temsil etmektedir.

Notlar:

Çağrı ile ilgili daha ayrıntılı bilgilere (çağrı takvimi, proje konuları, konsorsiyum yapısı, başvuru prosedürüne https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2018 internet adresinden ulaşabilirsiniz

 

Uluslararası Tematik Turizmin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi: Turizm ile Kültürel/Yaratıcı Endüstriler Arasındaki Sinerjinin Kullanılması  Avrupa Komisyonu  İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME)  19 Temmuz 2018 COSME Programı kapsamında “Uluslararası Tematik Turizmin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi: Turizm ile Kültürel/Yaratıcı Endüstriler Arasındaki Sinerjinin Kullanılması” başlıklı Teklif Çağrısı yayımlanmıştır.

Teklif çağrısının amacı, turizm ve kültürel/yaratıcı sektörlerdeki KOBİ’ler arasında uluslararası çapta işbirliğine odaklanan, yenilikçi ve somut turizm olanaklarını geliştirmek ve teşvik etmektir.

Her proje için hibe 400 bin avro ile sınırlandırılmış olup, eş-finansman oranı %75 olacaktır. Başvuru için 5 farklı COSME katılımcı ülkesinden en az 6-8 ortaklı bir konsorsiyum gerekmekte olup, konsorsiyumların içerisinde ikisi turizm ikisi kültürel/yaratıcı sektörlerde faaliyet gösteren dört KOBİ ve bir kamu otoritesinin olması zorunludur.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

COSME Programı hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Araç çubuğuna atla