Açık Çağrılar

ÇAĞRI BAŞLIĞI

KURUM

ÇAĞRI PROGRAMI

SON BAŞVURU TARİHİ

AÇIKLAMA

Tüm Sektörlere Yönelik Araştırma, Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Çağrısı

TÜBİTAK

Genel Sanayi Destekleri – Genel Çağrı

31.12.2018

Ülkemizin bilim, teknoloji ve yenilik politikaları doğrultusunda, özel sektör kuruluşlarının proje esaslı araştırma – teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerini destekleyerek, rekabet güçlerini artırmak, Ar-Ge yeteneğinin ve yenilikçilik kültürünün yerleşmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmaktır.

 

Tüm sektör ve teknoloji alanlarında teknolojik yenilik içeren proje fikirlerinin hayata geçirilmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir.

 

Genel SADE çağrıları için projeler birbirlerinden bağımsız olarak aşağıdaki ana ölçütlere göre değerlendirilir. -Projenin Endüstriyel ArGe İçeriği, Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü -Proje planı ve kuruluşun altyapısının uygunluğu -Proje çıktılarının ekonomik yarara ve ulusal kazanıma dönüşebilirliği çağrının ön koşullarıdır.

Detaylı bilgi

Avustralya Büyükelçiliği Doğrudan Yardım Programı Proje Başvuruları

Avustralya Büyükelçiliği

Doğrudan Yardım Programıı

31 Ağustos

2018

Elçiliğin Doğrudan Yardım Programına (DAP) programına başvurular 6 Ağustos 2018 tarihinden itibaren açılmıştır. Başvurular 31 Ağustos 2018 geceyarısı sona erecektir.

Öncelik, mülteciler, kadınlar ve çocuklar dahil olmak üzere, dezavantajlı topluluklar üzerinde kalıcı etki sağlayan projelere verilecektir. Proje bütçesinde üst limit  20,000 Avustralya Doları’dır.

DAP, bireylere, toplum gruplarına ve yerel ve uluslarası STK’lara, devlet kurumlarına, akademik kuruluşlara veya diğer kar amacı gütmeyen ve toplum düzeyinde kalkınma faaliyetlerinde bulunan ve proje yararlanıcılarının proje tanımlamasına ve uygulamasına dahil olduğu işletmelere açık olan küçük ölçekli esnek hibe programıdır.

Projeler, toplumsal ve kırsal kalkınma, eğitim, cinsiyet eşitliği, engelliler, gençlik ve ekonomik güçlendirmede pratik ve somut sonuçlar elde etmeye odaklanmalıdır.

Ankara DAP Kriterleri için buraya tıklayın.

Ek A – Çocuk Koruma Kuralları için buraya tıklayın.

Başvurular Smartygrants online platformu aracılığıyla teslim edilmelidir.

İngilizce yapılacak başvurular için, lütfen Smartygrants websitesine olan bu bağlantıyı takip edin:

https://dap.smartygrants.com.au/TURAZGE2018-19English

Türkçe yapılacak başvurular için, lütfen Smartygrants websitesine olan bu bağlantıyı takip edin:

https://dap.smartygrants.com.au/TURAZGE2018-19Turkce

Program hakkında sorularınız olursa ya da online başvurunuzu tamamlamakta teknik sorunlarla karşılaşırsanız, lütfen Elçiliğin DAP yöneticisi ile iletişime geçiniz:

eposta: ankara.dap@dfat.gov.au

telefon: 0312-459 9504

2515 – BİLİM VE TEKNOLOJİDE AVRUPA İŞBİRLİĞİ – COST (EUROPEAN COOPERATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY) PROGRAMI

AVRUPA KOMİSYONU-TÜBİTAK

2515 COST Destek Programı

Süresiz

COST, ulusal kaynaklarla desteklenmiş araştırma projelerinin Avrupa düzeyinde koordinasyonunu sağlamak amacıyla kurulmuştur. Türkiye’nin ülke olarak belirli bir aksiyona katılımı söz konusu aksiyonla ilgili desteklenen bir araştırma projesiyle mümkün olmaktadır.
Yürürlükteki bir COST aksiyonu kapsamında TÜBİTAK’a bir COST projesi sunmak isteyen Türk bilim insanlarının projelerini, ilgili COST aksiyonuna ait Ortak Niyet Beyanı (Memorandum of Understanding-MoU) doğrultusunda hazırlamaları ve aşağıda yer alan COST Proje Başvuru
Formu’nu doldurarak başvurmaları gerekmektedir. COST aksiyonlarının MoU’ları aşağıda belirtilen
internet adresinden temin edilebilir: http://www.cost.euÜlke olarak katıldığımız aksiyonlarda, proje önerisi verip araştırma desteği almak ya da MC temsilcisi olarak atanmak istemeyen kişiler; doğrudan ilgilendikleri aksiyonun yetkilileriyle temasa geçerek COST tarafından uygun bulunması durumunda Çalışma Grupları’nda (Working Group-WG) yer alabilirler. WG toplantılarına her ülkeden iki kişinin masrafları COST tarafından karşılanarak katılmaları sağlanmaktadır.Proje önerisinin değerlendirilmesinde, diğer araştırma kuruluşları ile işbirliği ve endüstriyel
kuruluşların katılımı önemle göz önünde tutulmaktadır.

 

Detaylı bilgi için

14 Eylül 2018
9 Kasım 2018

2515 COST Destek Programı sürekli başvuruya açık olup farklı dönemlerdeki başvuru toplama tarihlerine kadar yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaktadır.

2515 COST Destek Programı bir sonraki Başvuru Toplama Tarihi 14 Eylül 2018’de gerçekleşecektir. Sonraki tarihe kalmamak adına başvurularınızı 14 Eylül 2018 tarihi 17:00’a kadar tamamlamayı unutmayın!

Yenilikçi Eğitim Ağları Proje Çağrısı

TÜBİTAK

Yenilikçi Eğitim Ağları (Innovative Training Networks–ITN)-

2018-2020 Marie S. Curie Çalışma Programı

15 Ocak 2019

13 Eylül 2018 tarihinde çağrısı açılacak olan ve 15 Ocak 2019 tarihine kadar proje önerilerinin sunulabileceği Ufuk2020 MSCA Yenilikçi Eğitim Ağları (Innovative Training Networks-ITN) programı için hazırlanmakta olan bir proje önerisine ortak olabilecek petrol ve gaz sektöründe risk yönetimi konularını çalışan KOBİ’ler aranmaktadır.
MSCA ITN projeleri en az 1 araştırmacıyı (henüz kariyerinin başlangıcında olup doktorasını tamamlamamış ya da 4 yıldan az deneyimi olan) istihdam etmeyi gerektirmektedir. Ortak olmayı planlayan KOBİ’ler için detaylı bilgi
Detaylı bilgi için

2501 TÜBİTAK NSF İkili İşbirliği Destek Programı Başvuru Tarihleri

TÜBİTAK

2501 TÜBİTAK NSF İkili İşbirliği Destek Programı

14 Eylül 2018
9 Kasım 2018

2501 TÜBİTAK-NSF İkili İşbirliği Destek Programı sürekli başvuruya açık olup farklı dönemlerdeki başvuru toplama tarihlerine kadar yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaktadır.
2501 TÜBİTAK-NSF İkili İşbirliği Destek Programı bir sonraki Başvuru Toplama Tarihi 14 Eylül 2018’de gerçekleşecektir. Sonraki döneme kalmamak adına başvurularınızı 14 Eylül 2018 tarihi 17:00’a kadar tamamlamayı unutmayın!

Erasmusdays Etkinlikleri için Açık Çağrı

Türkiye Ulusal Ajansı

Erasmusdays

12-13 Ekim 2018

İlki 2017 yılında düzenlenen “Erasmusdays” Avrupa feslivalinin ikincisi 12-13 Ekim 2018 tarihlerinde 20 farklı ülkede eş zamanlı etkinliklerle gerçekleştirilecektir. Erasmusdays 2018 etkinliği ile Erasmus+ yararlanıcılarının yanısıra uluslararası hareketlilik ve Avrupa vatandaşlığı ile ilgili tüm paydaşların bir araya getirilmesi hedeflenmektedir.
Erasmus+ hakkında farkındalık yaratmak ve Erasmus+ proje sonuçlarının paylaşılmasına yönelik:>Her kesimden Erasmus+ yararlanıcısı projelerinin sonuçlarını ve etkinliklerini paylaşmaya davet edilmektedir. Proje sahibi her kurum kendi etkinliğini planlayabilecektir.
>Potansiyel yararlanıcıların ve Erasmus+ yararlanıcılarının sivil toplum ile birlikte deneyimlerini paylaşabilecekleri etkinlikler planlanabilecektir.
>Etkinlikler; seminerler, ortak toplantılar, fotoğraf sergileri, konserler, tarihi ve turistik ögeleri kullanarak yapılan görsellik çalışmaları gibi geniş bir yelpazede planlanabilecektir.Bu doğrultuda, 12-13 Ekim 2018 tarihlerinde Erasmusdays kapsamında ülkemizde etkinlik düzenlemek isteyen tüm yararlanıcı kurum ve kuruluşlarımızın etkinliklerini https://www.generation-erasmus.fr/erasmusdays2018-en/ adresine girmeleri beklenmektedir. İlgili adresten haritaya kendi kurumunuzun adıyla birlikte etkinliğinizi girmenizin projenizin ve kurumunuzun görünürlüğüne katkı sunacağı değerlendirmektedir. Ayrıca, Erasmusdays faaliyetlerinize ilişkin görsel kitin de yer aldığı fotoğraflarınız Türkiye Ulusal Ajansı sosyal medya ve internet sayfası üzerinden de yayınlanabilecektir.

Tüm yararlanıcılarımız 12-13 Ekim 2018 tarihlerinde Erasmusdays kapsamında etkinlikler gerçekleştirmeye davetlidir. Sorular ve etkinlik fotoğraflarınız için iletisim@ua.gov.tr adresini kullanabilirsiniz.